Mermer Ocakları

Mermer Ocakları
Ülkemizde irili ufaklı 50 civarında mermer ocağı vardır.
Bu ocaklarda üretilen bir çok mermer çeşitleri vardır.
Mesela akdeniz bölgesinde mermer ocaklarından bir kesit verelim.Akdeniz  Bölgesindeki jeolojik oluşumların tamamına yakın bir kısmı toros orojenik kuşağı içinde kalmaktadır. Bölgenin geçirdiği jeolojik evrim nedeniyle bu kuşakta yüzeylenen formasyonlar kırıklı, kıvrımlı ve bildirmeli yapı kazanmışlardır. Ayrıca jeolojik yapı denetiminde gelişen aşırı engebeli morfoloji nedeniyle bölgesel tektonizmadan fazla etkilenmemiş ve dolayısıyla verimliliği yüksek olan kesimlere ulaşmak çok zordur bu yüzden Akdeniz bölgesinde ocak işletmeciliği çok sınırlı bir kesimde sürdürmektedir.

MermerTR.com - Bilgi ve paylaşım blog'u.